Szkolenie z projektowania gier komputerowych

1,000.00

Kategoria:

Opis

Podejmij wyzwanie. Chwyć życie za gardło! Naucz się jak stworzyć swoją pierwszą grę. Zacznij nową karierę! Poszerz swoją wartość na rynku. Nie trać czasu na naukę – skorzystaj z receptury doświadczonego projektanta. Autora 2 gier komputerowych. Nauczysz się wszystkiego – od dźwięku, poprzez projektowanie, kończąc na programowaniu. To bardzo atrakcyjna szansa! Nie wierzysz? Sprawdź!

Projektant gier komputerowych zajmuje się przygotowaniem szaty graficznej, koncepcji oraz mechanizmu gry komputerowej lub gry video – składników projektu gry. Jego praca może obejmować przygotowanie środowiska gry, programowanie oraz ustalanie sposobu działania współczynników numerycznych, które umożliwiają poprawne działanie gry. Projektanci gier pracują dla firm nazywanych producentami gier, które mogą również być wydawcami gier (choć nie jest to regułą). Osoba taka jest zwykle biegła w pisaniu; często posiada wykształcenie w dziedzinie pisarstwa lub pokrewnej dziedziny (jak np. językoznawstwa, ponieważ pisanie jest główną działalnością projektanta gier, cechą pożądaną jest posiadanie dużego doświadczenia w tej dziedzinie. Użyteczne, aczkolwiek niekonieczne, są również uzdolnienia artystyczne oraz umiejętności programistyczne. Projektanci gier są często biegli w zakresie nauk humanistycznych, takich jak psychologia, socjologia czy filozofia a także w pisaniu scenariuszy. Z powodu wzrastającej złożoności procesu projektowania współczesnych gier, wielu młodych projektantów gier posiada wykształcenie informatyczne lub pokrewne.

W przemyśle gier komputerowych posada projektanta gier jest jedną z najtrudniejszych do uzyskania. Praca projektanta, wbrew obiegowym opiniom, nie jest wcale łatwa. Prawie każdy, związany z przemysłem komputerowym jest przekonany, że posiada pomysł na grę doskonałą i czeka na możliwość wcielenia go w życie. Możliwość ta może być urzeczywistniona jedynie poprzez uzyskanie posady projektanta gier, tak więc konkurencja między aspirującymi do niej jest zwykle bardzo zacięta.

Wydawcy gier komputerowych inwestują w rozwój swoich produktów kwoty sięgające nawet milionów dolarów, jest więc łatwym do zrozumienia, dlaczego wybierają oni z rozwagą projektantów gier. Jeden lub dwa nieudane projekty mogą przysporzyć firmie poważnych strat finansowych, w skrajnym przypadku doprowadzając ją do bankructwa. Z tych powodów wydawcy zwykle rekrutują projektantów spośród osób mających już duże doświadczenie w branży, biorących wcześniej udział w projektach zakończonych wydaniem gier będących sukcesami komercyjnymi. Mniej doświadczeni projektanci zatrudniani są zwykle przy pracy nad grami o dużo niższym budżecie.

 • profesjonalny dokument projektu
 • obsługa Game Maker
 • tworzenie grafiki
 • tworzenie muzyki
 • tworzenie tekstów
 • tworzenie filmów
 • dodatki
 • przykłady
 • tworzenie własnej gry
 • GML
 • narzędzia

Szkolenia mają formę zajęć pozaszkolnych. W ujęciu badawczym, szkolenie jest złożoną metodą podnoszenia kwalifikacji, którą można umieścić na styku dziedzin: zarządzania, psychologii i pedagogiki (ściślej metodyki i dydaktyki)[6]. Szkolenie należy rozpatrywać z jednej strony jako nauczanie osób dorosłych, gdzie należy uwzględnić psychologię uczenia się oraz psychologię zachowania grupy, a z drugiej strony – z punktu widzenia instytucji zatrudniającej trenerów w celu przeprowadzenia szkolenia – jest ono jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego należy do obszaru zarządzania organizacją.

Pierwotnie szkolenie definiowało się jako przyuczanie pracowników do wykonywania konkretnych zadań. Według takiej definicji szkolenia traktowano wyłącznie jako systematyczne rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw koniecznych do właściwego wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy[7]. Szybko jednak nastąpiła zmiana tego podejścia. Szkolenia zaczęto traktować jako szereg systematycznych i celowych działań organizacji, które mają na celu pogłębianie i poszerzanie potencjału pracownika, aby spełniał nie tylko aktualne, ale i przyszłe potrzeby firmy[8]. Tradycyjną definicję szkolenia (przyuczenie w celu wykonywania konkretnych zadań) przejęło określenie instruktaż. Dodatkowym wyróżnikiem szkolenia jest uzupełnienie przez pracownika wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych pod kątem awansu[9]. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób[10].

Wyróżnia się 7 etapów w cyklu szkolenia[14][15]:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych/analiza potrzeb marketingowych. W zależności, czy planowane szkolenie jest zamknięte czy otwarte, stosuje się odpowiednio różne analizy potrzeb. Dla szkolenia zamkniętego, przeprowadzonego dla określonej firmy, stosuje się analizę potrzeb szkoleniowych – czyli określenie tego, kto powinien zostać przeszkolony i na rozwijanie jakich kompetencji należy zwrócić uwagę, aby uczestnicy skorzystali ze szkolenia jak najpełniej. Analizę potrzeb marketingowych stosuje się w przypadku szkoleń otwartych, gdzie na początku należy zbadać rynek i ocenić, jaki rodzaj szkolenia wzbudzi zainteresowanie odbiorców.
 2. Dobór uczestników szkolenia. Ustalając wielkość grupy, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę cele, które podczas szkolenia mają być osiągnięte. Im szkolenie będzie bardziej praktyczne, tym grupa powinna być mniejsza, aby każdy z uczestników mógł swobodnie wziąć udział w ćwiczeniach.
 3. Projektowanie szkolenia. Po przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych lub marketingowych, należy skupić się na zaprojektowaniu planu szkolenia. Warto, aby był on na tyle elastyczny, by umożliwiał pominięcie któregoś z etapów, aby dostosować przebieg szkolenia do aktualnych potrzeb uczestników.
 4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych. Zarówno brak materiałów, jak i ich nadmiar, jest przeszkodą w efektywnym uczeniu się. Należy przewidzieć, w którym momencie szkolenia materiały będą potrzebne oraz jaki rodzaj materiałów wykorzystać (np. materiały audiowizualne, materiały interaktywne, testy i narzędzia psychometryczne).
 5. Przeprowadzenie szkolenia. Punkt kulminacyjny cyklu szkoleniowego, który wymaga od trenera ogromnej elastyczności, czuwania nad przebiegiem poszczególnych etapów oraz bieżącego badania potrzeb i poziomu zadowolenia uczestników.
 6. Ocena szkolenia po jego zakończeniu (ankietyzowanie). Na ocenę szkolenia składa się ocena efektywności szkolenia (czyli porównanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia z poziomem wiedzy przed szkoleniem) oraz ocena poziomu zadowolenia ze szkolenia (czyli jakość przeprowadzonego szkolenia).
 7. Działanie. Często pomijany element w cyklu szkoleniowym, a jednocześnie najważniejszy. Sam udział w szkoleniu jest dopiero początkiem, fundamentem. Aby mówić o powodzeniu szkolenia, należy jak najszybciej zacząć stosować zdobytą wiedzę w praktyce, dlatego bardzo ważne jest badanie postępów oraz wspieranie uczestników przez trenera w praktycznym wykorzystywaniu wiedzy.

Masz pytania?

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Szkolenie z projektowania gier komputerowych”